06.03.2017

Leki biologiczne

Standardowe leki nie zawsze okazują się skuteczne. Dlatego również stworzono leki biologiczne, które są w stanie poradzić sobie nawet spośród niektórymi chorobami autoimmunologicznymi. Na czym polega ich działanie? Leki biologiczne są białkami. Nie działają nie inaczej podczas gdy standardowe leki - mogą one istnieć wprowadzone do organizmu a w dalszym ciągu zostawać aktywne. W przypadku chorób autoimmunologicznych, takich podczas gdy reumatoidalne zapłon stawów wykorzystuje się akcja przeciwciał monoklonalnych. Mają one w ciągu funkcja osłabiać działalność substancji, które stymulują generowanie przeciwciał atakujących zdrowe komórki organizmu. Przeciwciała monoklonalne są stosowane również w terapiach przeciwnowotworowych - stymulują one czyn układu odpornościowego w przeciwieństwie komórkom nowotworowym bądź wprowadzają specyfik aż do zmienionych chorobowo komórek, tym samym powodując ich obumieranie. Wykazują one o co niemiara lepsze działanie niż standardowe leki, skoro nie uszkadzają zdrowych komórek.